List do Rodziców – Wychowanie do Osobistego Rozwoju

Written by on Marzec 26, 2017

list

Szanowni Państwo,

jeśli czytacie lub słuchacie tego listu, to znaczy, że Wasze dziecko uczy osoba z pasją, miłością do swojego zawodu, chętna zmianom w edukacji, które mają wyposażyć Państwa w dzieci w umiejętności przydatne po skończeniu szkoły.

O czym mówimy? O umiejętnościach miękkich, takich jak asertywność, delegowanie zadań, autoprezentacja, wyszukiwanie danych, empatia, świadomość swoich mocnych stron, dzięki którym będę wiedzieli, jak znaleźć pracę marzeń, jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej, jak się zaaklimatyzować w pracy.

Co więcej! Będę wiedzieli, jak tę pracę utrzymać, będę wiedzieli,w jakim kierunku chcą iść i będą potrafili samodzielnie zadbać o swoją zawodową przyszłość.

Do dzisiaj w szkole nie było zajęć podejmujących tematu osobistego rozwoju. Nie było zajęć, na których Wasze dzieci mogłyby zdiagnozować swoje talenty, nauczyć się efektywnego zarządzania swoim czasem, samodzielnego myślenia, kreatywnego szukania rozwiązań problemów.

Wyposażona w sztywną, encyklopedyczną wiedzę młodzież wracała do domu ze świadectwem i zastanawiała się, co teraz. Co więcej, działo się tak nawet po wyjściu z uczelni z dyplomem.

Chcemy wspomóc młodych ludzi w rozwijaniu samodzielności i użytecznej wiedzy, która pozwoli poradzić im sobie w życiu, a nie tylko w szkole.

Misją projektu „Wychowanie do Osobistego Rozwoju” jest szerzenie idei rozwoju osobistego wśród uczniów.

Logo naszego projektu to diament z lotu ptaka. Chcemy, aby każdy uczeń miał szansę stać się diamentem. Jeśli wyposażymy go w potrzebne ku temu umiejętności, nasze marzenie stanie się rzeczywistością.

Naszymi celami są:

1.Propagowanie idei rozwijania kompetencji miękkich od najmłodszych lat.

2.Wyposażenie nauczycieli wychowawców w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć wychowawczych, które z kolei ukierunkują uczniów na rozwój osobisty.

3.Wydanie publikacji dla wychowawców, zawierającej merytoryczną wiedzę i praktyczne rozwiązania.

4.Stworzenie społeczności nauczycieli i edukatorów wspierających się wzajemnie w dążeniu do kształtowania najmłodszych pokoleń na ludzi samodzielnych, zaradnych, ambitnych, świadomych swojego potencjału i konieczności nieustannego rozwoju.

Jeśli Państwo słuchają tego listu, to znaczy,że taki nauczyciel stoi przed Wami. Nauczyciel, któremu leży na sercu rozwój Państwa dzieci.

Dajemy do dyspozycji nauczycieli scenariusze lekcji pozwalające wydobywać z uczniów ich naturalne zasoby, uczyć samodzielności w myśleniu i życiowych umiejętności. Zgadzając się na udział w pilotażu, wspomagają Państwo naszą misję i możliwość wydania książki ze scenariuszami lekcji okraszonymi uwagami młodzieży, na której ocenie nam bardzo zależy. W końcu ta książka ma służyć ich rozwojowi.

Dziękujemy za wsparcie. Wspierając nasz projekt, przyczyniacie się do rozwoju własnych dzieci i edukacji, która ma szansę stać się przyjazna wychowaniu pokolenia zaradnych i samodzielnych ludzi, umiejących stawić czoła rynkowi pracy.

Będziemy wdzięczne za Państwa zgodę na publikacje zdjęć z zajęć, by wspomóc nasz projekt w realizacji. (dotyczy szkół biorących udział w pilotażu)

Katarzyna Skolimowska – nauczycielka języka polskiego, wychowawca,dziennikarka „Sygnału”

Marzena Kud – coach, filolog, manager z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów, rekrutacji i rozwijaniu umiejętności pracowników.

 


Tagged as , , ,  • Z nieskrywaną duma przeczytałam ten list. Dzięki Kochana! Gdybym była rodzicem, któremu wychowawca odczytuje takie słowa, byłabym szczęśliwa, że moje dziecko może uczestniczyć w zajęciach WdOR 🙂