brzuch

Neurony nie hormony Je też mam, wiecie? Neurony, synapsy, dendryty, aksony śmigają u mnie należycie, a przynajmniej w takim stopniu bym mogła określać się jako osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych. A skoro tak, to zdolna do stanowienia o sobie, samodzielnego myślenia, odczuwania, artykułowania myśli i sądów. Są jednak chwile, kiedy odbiera mi się to […]

Read