jak pokochać siebie

CEL: przekonanie uczniów o ich niepowtarzalnej wartości, uwrażliwienie ich na fakt, że każdy z nich ma do tego prawo, aby czuć się wartościowym człowiekiem, wskazanie związku między poczuciem swojej wartości, a spełnionym, wartościowym życiem.

Read