41

Dlaczego jestem niegrzecznym rodzicem?

Mój syn poszedł do nowego przedszkola (publicznego).

ŚCIANKI FIGUR – sponsor projektu Wychowania do Osobistego Rozwoju

  ŚCIANKI FIGUR – sponsor projektu Wychowania do Osobistego Rozwoju.

Ambasadorzy i Partnerzy Wychowania do Osobistego Rozwoju

Poznajcie wspaniałych Ambasadorów, którzy wspierają nasz projekt Wychowanie do Osobistego Rozwoju

Misja i cele projektu

Misja Misją projektu „Wychowanie do Osobistego Rozwoju” jest szerzenie idei rozwoju osobistego wśród uczniów.